flag Судова влада України

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування
фактичних витрат
на копіювання або друк  документів, які надаються запитувачам 
інформації Турківського районного суду Львівської області
 
1. Інструкція про порядок відшкодування  фактичних  витрат на копіювання або друк документів, які надаються Турківським районним судом Львівської області запитувачам інформації ( далі – Інструкція) розроблена на виконання вимог статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».
         2. Інструкція розробляється керівником апарату суду та затверджується наказом голови суду.
         3. Інструкція визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації.
         4. Інформацію на запит готує керівник апарату суду( у разі відсутності керівника апарату суду – заступник керівника апарату суду) чи інший відповідальний працівник апарату суду.
         5. У разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, працівники апарату суду перелічені у пункті 4 Інструкції упродовж одного робочого дня з дати отримання запитуотримують відомості від працівника апарату суду у яких перебувають документи, копії яких потрібно надати запитувачу інформації, про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
Протягом одного робочого дня запитувач інформації повідомляється про оплату витрат на копіювання або друк  документів, які в подальшому будуть надані останньому.
6. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 (додаток №1).
7. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, що розміщенні на офіційному сайті Турківського районного суду Львівської області та на інформаційній дошці суду.
 
Квитанції про оплату відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів пред’являється працівникам апарату суду, визначених у пункті 4 Інструкції, які готують запитувану інформацію та надають копії документів.
8. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.                                 
9. Відмовою вважається ненадходження протягом 5 днів від дати отримання запитувачем інформації повідомлення про необхідність здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів судом.
10. Інформація надається запитувачу у строки, визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
 
 
Керівник апарату Турківськогорайонного суду
Львівської області                                                              В. М. Бліхар
 
 
 
 
  
 
 
 
Додаток 1
 

 

Послуга, щонадається
Норми витрат
 за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати
Копіювання або друккопії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів